Domů » Jak správně sedět u piana či kláves

Jak správně sedět u piana či kláves

Správné sezení a držení těla při hře na piano či klávesy je naprosto zásadní. Nejen, že se vaše ruce, prsty a zápěstí mohou volně a efektivně pohybovat po klaviatuře, což vám umožní získat lepší kontrolu nad klávesami, ale také zvládnete hrát na piano či klávesy delší dobu bez únavy. Se správným držením těla se navíc můžete soustředit pouze na samotné hraní a na hudbu, což se ve výsledku projeví i na vašich hudebních výkonech. Naopak nesprávné sezení vede často k chronickému napětí v zádech, krku, ramenou či zápěstí. Taková bolest může nejen demotivovat od dalšího učení, ale také může při dlouhodobém hraní v nesprávné poloze způsobit vážnější zranění, jako je syndrom karpálního tunelu nebo tendinitida. Což je rozhodně něco, co si ze hry na tento krásný hudební nástroj odnést nechcete. Proto před tím, než začnete hrát na piano či klávesy stoji za to věnovat pozornost správnému držení těla a výběru správné stoličky. Pojďme se podívat na pár tipů a zásad týkajících se správného sezení.

Výběr správné stoličky

Základem pro správné držení těla při hře na klávesy či piáno je výběr stoličky. Stolička by měla mít v první řadě možnost výškového nastavení, abyste si mohli její výšku přizpůsobit a nastavit tak, abyste seděli ve správné poloze. Není totiž nic horšího, než se při hře na klávesy či piano hrbit, nebo kvůli špatné výšce zalamovat zápěstí apod. V případě, že nemáte k dispozici nastavitelnou stoličku, nebo do ni nechcete investovat (ačkoliv vězte, že se vám tato investice vyplatí), může dobře posloužit i klasická stolička, jejiž výšku si v případě potřeby upravíte tvrdšími polštářky.

Klíčová je také pevnost a stabilita stoličky. Kolísavá nebo nestabilní stolička může rušit a způsobovat zbytečné nepohodlí při hraní. Velkou roli, co se pohodlí týká, hraje také materiál a polstrování stoličky. Polstrování by mělo být dostatečně měkké, ale na druhou stranu zároveň dostatečně pevné, aby poskytovalo potřebnou podporu při sezení. Aby stolička vydržela dlouhodobé používání a opotřebení, měl by být její materiál dostatečně odolný a snadno čistitelný.

Velikost a tvar stoličky by měly vyhovovat tělesné stavbě hráče a měly by mu umožňovat se snadno pohybovat a dosáhnout na všechny klávesy. Je dobré také zvážit, jak často budete potřebovat stoličku přesouvat mezi různými místy nebo ji přepravovat. Pak může být vhodné zvážit model s kolečky nebo s lehkou konstrukcí.

Základní principy správného sezení

Správné sezení u piana či kláves je základem pro efektivní a zdravé hraní. Abyste dosáhli optimální polohy, je důležité dodržet několik základních principů:

 • Správná výška stoličky: Výška stoličky by měla být nastavena tak, aby vaše stehna byla rovnoběžná s podlahou a vaše nohy mohly být pohodlně položeny na zemi s koleny v úhlu přibližně 90 stupňů. Vaše ruce by měly volně viset po stranách a lokty by měly být mírně nad klávesami, když je položíte na klaviaturu.
 • Poloha nohou: Nohy by měly být rovnoběžně s klávesami a chodidla by měla být pevně na zemi. Toto poskytuje stabilní základnu a podporuje rovnováhu těla. Chodidla by měla být mírně od sebe, což zajišťuje lepší stabilitu.
 • Držení zad: Záda by měla být rovná, ale ne napjatá. Představte si, že máte nit vedoucí od vašeho kořene hlavy až ke stropu, což vám pomůže udržet se vzpřímeně. Je důležité vyvarovat se předklánění nebo zaklánění, což může způsobit napětí v zádech.
 • Vzdálenost od kláves: Sedět byste měli tak, aby vaše lokty byly těsně u těla a vaše ruce byly ve správném úhlu ke klávesám. Pokud spustíte ruce volně dolů a umístíte je na klávesy, měli byste snadno a pohodlně dosáhnout na všechny klávesy bez natahování a prsty by měly pokrývat při natažení celou plochu kláves.
 • Poloha hlavy a krku: Hlava by měla být ve vzpřímené poloze, s očima zaměřenými na noty nebo klávesy. Krk by měl být rovný a relaxovaný, bez naklánění nebo otáčení.
 • Poloha ramen: Ramena by měla být relaxovaná a spuštěná. Je důležité vyvarovat se zvedání ramen nebo jejich napínání, což může způsobit nepříjemné napětí.
 • Poloha zápěstí: Zápěstí by mělo být v neutrální poloze, ani příliš nahoru, ani dolů. To umožňuje prstům snadný pohyb po klávesách a minimalizuje riziko zranění.
 • Poloha ruk a prstů: Ruce a prsty na klávesách by měly tvořit mírný oblouk s prsty mírně prohnutými v kloubech, směřujícími téměř kolmo ke klávesám. Podobně, jako byste drželi v rukou malý míček. Palec by měl být relaxovaný a mírně prohnutý směrem k ostatním prstům. Při hraní by měl palec dopadat na klávesu svým bokem, nikoli špičkou. Pomocí může, když si rukou chytnete koleno. Díky tomu dosáhnete zhruba stejného zahnutí v prstech, které potřebujete pro hraní.

Nezapomínejte na přestávky a protažení

Dlouhé hodiny strávené hraním na klávesy či piano mohou být náročné pro tělo, zejména pro ruce, zápěstí a záda. Abychom předešli zraněním a napětí, je nezbytné zařadit do svého hraní také pravidelné přestávky a protažení. Ideálně si udělejte krátkou přestávku zhruba každých 20-30 minut, nebo okamžitě v případě, že cítíte bolest či nějaké nepohodlí. Kromě toho, že na chvíli ulevíte svému tělu, obnovíte během pauzy také svojí mentální energii a zlepšíte koncentraci, díky čemuž se budete následně lépe soustředit na další cvičení a hraní.

Během přestávky se zkuste na chvíli postavit a projít po místnosti, abyste ulevili tělu od dlouhodobého sezení. Jelikož při sezení trpí hlavně záda, zkuste je protáhnout mírným nakláněním těla dopředu a dozadu nebo ze strany na stranu, čímž uvolníte napětí v zádech. Pozornost věnujte také ramenou a krku. I zde pomůže mírné kroucení ramen a naklánění hlavy do stran. Při hraní jsou samozřejmě také hodně zatěžovány ruce a zápěstí. Uvolněte tedy i napětí v zápěstí krouživými pohyby ze strany na stranu. Protažení by mělo být prováděno pomalu a opatrně a nikdy byste neměli cítit při protahování bolest. Pokud je to možné, je dobré zahrnout do svého protahovacího režimu i jiné části těla, nejen ty, které jsou přímo zatíženy hraním.

Časté chyby při sezení

Pojďme se na závěr ještě podívat na časté chyby při sezení, kterých se dopouští jak začátečníci, tak i pokročilí muzikanti. Zde jsou příklady některých z nich:

 • Příliš vysoké nebo nízké sezení: Sedět příliš vysoko může způsobit, že hráč bude mít tendenci sklánět se dopředu, což vede k napětí v zádech a ramenou. Naopak, sedět příliš nízko může způsobit, že hráč bude mít tendenci zvedat ramena a zápěstí, což může vést k bolesti a zranění.
 • Příliš blízko nebo daleko od kláves: Sedět příliš blízko klávesám může omezit pohyb rukou a zápěstí. Sedět příliš daleko může naopak vyžadovat nadměrné natahování rukou, což může opět způsobovat napětí v ramenou a zádech.
 • Naklánění těla dopředu: Mnoho hráčů má tendenci se předklánět ke klávesám, což může způsobit bolest v horní části zad a krku.
 • Zaklánění hlavy: Zaklánění hlavy zpět nebo naklánění na jednu stranu může způsobit napětí v krku a ramenou.
 • Napnutá ramena: Někteří hráči nevědomky zvedají ramena, když hrají, což může vést k bolesti a napětí v horní části zad a ramenou.
 • Zakřivená záda: Sedět s prohnutými zády nebo se zakřivenou páteří může způsobit bolest v dolní části zad a další komplikace spojené s páteří.
 • Statická poloha: Dlouhodobé sedění v jedné statické poloze může způsobit napětí a bolest v různých částech těla. Je důležité pravidelně se pohybovat a měnit polohu.
 • Nepoužívání pedálů správným způsobem: Nesprávná poloha nohou při používání pedálů může způsobit napětí v nohách a dolní části zad.

Rozpoznání a náprava těchto běžných chyb v oblasti sezení může výrazně zlepšit pohodlí, techniku a celkové zdraví hráče. Je důležité pravidelně si kontrolovat svou polohu a konzultovat případně s odborníky nebo učiteli, pokud máte jakékoli obavy nebo potíže.

Přejít nahoru